Geaccrediteerde nascholing
Menu

Stek, M.L.


Dr. M.L. (Max) Stek (1954) is als ouderenpsychiater verbonden aan de vakgroep psychiatrie van het VUmc en is directeur behandelzaken circuit Ouderen GGZ inGeest, partner van VUmc, locatie Valeriuskliniek. Hij heeft onderzoek gedaan op gebied van stemmingsstoornissen, electroconvulsietherapie, psychose bij ouderen en neuropsychiatrie. Daarnaast is hij actief als voorzitter Ouderen Psychiatrie bij de NVvP.
Voor het verzorgingsgebied Amsterdam, met name in West en Oud Zuid,  mag verwacht worden dat het deel oudere migranten met psychiatrische en neuropsychiatrische problemen in de komende jaren aanzienlijk zal toenemen.