Geaccrediteerde nascholing
Menu

Rutten, S.

Huidige functies: Psychiater en onderzoeker bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling ziekenhuispsychiatrie. Werkzaam bij Centrum voor Soma & Psyche met als aandachtsgebieden patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK) en Neuropsychiatrie

Hoogste opleiding, promotie: Geneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen (afgerond in 2008), Master Epidemiologie, EpidM, Amsterdam (afgerond in 2015); Promotie Vrije Universiteit Amsterdam (2019), titel proefschrift: “Shedding light on depressive, anxiety and sleep disorders in Parkinson’s Disease

Klinische en/of onderzoeksinteressen: Zowel op klinisch als onderzoeksvlak heb ik een speciale interesse in patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK) en Neuropsychiatrie

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen: Bestuurslid van de Afdeling Consultatieve en Ziekenhuispsychiatrie van de NVvP (dagelijks bestuur)