Geaccrediteerde nascholing
Menu

Rang, D.M.C.

D.M.C. Rang
Huidige functies: Kinder- en Jeugdpsychiater, Hoofd Behandelprogramma 0-6 jaar, Fornhese Almere, GGZ Centraal
Hoogste opleiding, promotie:
- Opleiding tot psychiater bij de Symforagroep, Amersfoort
- Aantekening Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij de Bascule, Amsterdam
Klinische en/of onderzoekinteressen: Aandachtgebieden: Vroegdiagnostiek van ADHD en ASS
Alle lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: geen
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: geen
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: geen
Evt. verdere mededelingen over de professionele activiteiten die u relevant acht voor de lezers van Psyfar: geen