Geaccrediteerde nascholing
Menu

R.W. (Ralph) Kupka

Ralph Kupka (1957) is hoogleraar bipolaire stoornissen bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam, en psychiater bij de academische werkplaats bipolaire stoornissen van GGZinGeest in Amsterdam en Hoofddorp. Daarnaast is hij verbonden aan het TOP-ggz Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen van Altrecht GGZ in Utrecht. Tot 2010 was hij opleider psychiatrie bij Altrecht. Hij houdt zich sinds 1995 bezig met onderzoek naar en behandeling van mensen met een manisch-depressieve stemmingsstoornis, en promoveerde in 2003 op het proefschrift: Discriminating factors in rapid and non-rapid cycling bipolar disorder. Hij was één van de hoofdonderzoekers bij het Stanley Foundation Bipolar Network, een Amerikaans-Nederlands-Duits onderzoeksconsortium. Hij was eindredacteur van het eerste Nederlandstalige Handboek Bipolaire Stoornissen, lid van de NVvP richtlijncommissies psychiatrisch onderzoek en bipolaire stoornissen, en voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS). In de afgelopen drie jaar ontving hij een unrestricted research grant van AstraZeneca en participeerde als spreker in symposia gesponsord door AstraZeneca, Eli Lilly en Bristol Myers Squibb. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de KNMG/LAD, American Psychiatric Association (APA), International Society for Bipolar Disorders (ISBD), Deutsche Gesellschaft fur Bipolare Störungen (DGBS) en vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB). Hij is als vertegenwoordiger voor het specialisme psychiatrie lid van de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC).