Geaccrediteerde nascholing
Menu

Prof. dr. W. (Wim) van den Brink,

Wim van den Brink (1952) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit, volgde een opleiding psychiatrisch epidemiologie in New York en promoveerde in 1989 in Groningen op een proefschrift over de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen. Sinds 1992 is hij hoogleraar Verslavingszorg bij het Academisch Medisch Centrum (AMC). Sinds 1993 is hij tevens directeur van het Amsterdam Institute for Addiction Research (AIAR). Hij is wetenschappelijk directeur van de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH). Hij was voorzitter van de werkgroep multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol en is voorzitter van de werkgroep multidisciplinaire richtlijn Opiaatverslaving. Hij is co(auteur) van meer dan 300 internationale wetenschappelijke publicaties. Samen met Ingmar Franken voerde hij de redactie van het Nederlandse Handboek Verslaving. Hij trad als (co)promotor op bij 45 Nederlandse promoties over onder andere verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, depressie, dementie en forensische psychiatrie zorg. Hij is editor van European Addiction Research en associated editor van Drug and Alcohol Dependence.