Geaccrediteerde nascholing
Menu

Prof. dr. W. (Wim) van den Brink,

Wim van den Brink (Hilversum, 1952) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij in augustus 1981 zijn artsdiploma behaalde. Hij studeerde psychiatrische epidemiologie in New York en Groningen en in november 1989 promoveerde hij in Groningen op een proefschrift over de diagnostiek van persoonlijk-heidsstoornissen.

Van 1992 tot 2018 was hij als hoogleraar Verslavingszorg verbonden aan het AMC bij de Universiteit van Amsterdam. In deze periode was hij als (co)auteur betrokken bij meer dan 600 wetenschappelijke publicaties (HI WoS=80; HI Google Scholar=114) en werden onder zijn begeleiding meer dan 75 proefschriften geschreven. In die periode was hij voorzitter en lid van diverse richtlijncommissies binnen de psychiatrie en de verslavingszorg, was hij voorzitter van de wetenschappelijke commissie van de European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) en president van de International Collaboration of ADHD and Substance Abuse (ICASA). Daarnaast was hij redacteur van Drug and Alcohol Depenced (DAD) en hoofdredacteur van European Addiction Research (EAR).

Sinds april 2018 is hij met emeritaat. Op dit moment is hij onder andere voorzitter Kwaliteitsraad Akwa GGZ, bestuursvoorzitter van Mainline, voorzitter Raad van Toezicht NB-DGT en voorzitter van de ZonMW commissie vluchtelingen.