Geaccrediteerde nascholing
Menu

Prof. dr. E.N. (Eric) van Roon,

Eric van Roon is sinds 1998 als ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog verbonden aan het Medisch Centrum Leeuwarden. Sinds 2013 is hij hoogleraar Klinische Farmacotherapie aan de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoeksactiviteiten van van Roon richten zich op uitkomstenonderzoek binnen de klinische farmacotherapie, in het bijzonder op de hemato-oncologie, antistolling en farmacologie bij bariatrische ingrepen. Naast de directe patiëntenzorg is van Roon medisch manager van de afdeling Klinische Farmacie & Farmacologie van het Medisch Centrum Leeuwarden en in dezelfde instelling opleider voor de ziekenhuisfarmacie en Klinisch Farmacologie. Van Roon is onder andere voorzitter van de Commissie Geneesmiddelen van de Wetenschappelijke Adviesraad van Zorginstituut Nederland en lid van de erkende medisch-ethische toetsingscommissies BeBo, RTPO en het UMCG en van het Expertisecentrum voor Farmacotherapie bij Ouderen EPHOR.