Geaccrediteerde nascholing
Menu

Potter van Loon, B.J.

Hoogste opleiding, promotie: promotie RijksUniversiteit Leiden 1991
Klinische en/of onderzoekinteressen: Diabetes mellitus en depressie
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: NVDO, EASD, NIV
Overige relevante informatie: Opsteller richtlijn Diabetes bij de psychiatrische patient, NIV,2013