Geaccrediteerde nascholing
Menu

Postmes, G.

Guus Postmes

Huidige functies:
Psychiater GGZingeest, Polikliniek bipolaire stoornissen en Polikliniek Persoonlijkheidsstoornissen en in de eigen praktijk.

Hoogste opleiding, promotie:
Medische specialisatie

Klinische en/of onderzoekinteressen:
Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsproblemen.

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben:
Geen

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar:
Geen

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar:
Geen