Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nuijen, J.

Huidige functie: Wetenschappelijk medewerker bij het programma Epidemiologie en Nationale Monitoring Geestelijke Gezondheid van het Trimbos-instituut.

Opleiding: Psychologie (Universiteit Utrecht); Master of Epidemiology (Vrije Universiteit Amsterdam)
Promotie: 17 april 2009, Vrije Universiteit Amsterdam. Titel proefschrift:
Depression and comorbidity: general practice-based studies on occurrence
and health care consequences (Depressie en comorbiditeit: studies in de
huisartsenpraktijk naar vóórkomen en gevolgen voor de zorg)

Klinische en/of onderzoekinteressen: comorbiditeit van psychische en lichamelijke en psychische aandoeningen, geestelijke gezondheidszorg

Lid van de Programma-adviescommissie Onderzoek m.b.t. (M)GGZ-
onderzoek

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: n.v.t.

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: n.v.t.