Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nuchelmans, R.M.L.

René Nuchelmans

Verpleegkundig Specialist art. 14; Manager behandelzaken KVB Franeker; ART team Franeker GGZ Friesland

Hoogste opleiding: MSc

Klinische en/of onderzoekinteressen: Effect van deelname aan internationale operaties door Nederlandse militairen (en veteranen) op de gezondheid; Combinatiebehandeling met psychofarmaca & psychotherapie; Herstel ondersteunende behandeling & ART

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Lid Clozapine Plus Werk groep; Lid V&VNVS

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: (Interne) klinische lessen mbt tot farmacotherapie binnen de GGZ Friesland

Relevante mededelingen: 
De divisie Herstel & Behandeling is een divisie binnen de GGZ Friesland die voortdurend in ontwikkeling is. Vanuit de herstelvisie gedacht gaat het niet uitsluitend om het verlichten en verminderen van symptomen, maar vooral ook om het herwinnen van een leven dat niet gedomineerd wordt door het ziek-zijn, dit ondanks de psychische aandoeningen waar iemand veel last van kan hebben. Herstel ondersteunende behandeling richt zich naar buiten door aansluiting te zoeken bij mogelijkheden in de maatschappij, mensen van buiten binnen te halen, samen te werken met FACT, HIC en ketenpartners.
Dit vraagt een bevlogen en gepassioneerd team dat in het contact met de cliënt en hun naasten de dialoog open houdt en als het nodig is ook wel eens buiten de gebaande paden treedt. Een team dat een sfeer weet te creëren waarin een patiënt zich weer gehoord voelt, openheid ervaart en mensen ontmoet die er in geloven dat het anders kan.
Dat is het team waar ik in werk.