Geaccrediteerde nascholing
Menu

Muskens, J.B.

Hoogste opleiding, promotie: medisch specialist en promovendus

Klinische en/of onderzoeksinteressen: kinderpsychiatrie en somatiek, leefstijl, neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, genetica

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Nvvp, Organisatie Landelijk onderwijs KJP, Expert somatiek en leefstijl Landelijk Kenniscentrum KJP, AWA

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: workshop Leefstijl op Kind en Jeugd Themadag voor Psyfar