Geaccrediteerde nascholing
Menu

Monden, M.A.H.

Marcel Monden, psychiater, GGZ Noord Holland Noord, Schagen

Hij specialiseerde zich binnen het Haags-Leids opleidingsconsortium psychiatrie met professor Rooijmans als opleider. Tot januari 2001 was hij werkzaam voor het Riagg West Friesland in Hoorn. Vanaf 2001 is hij werkzaam voor de GGZ Noord Holland Noord waar hij zich bezig houdt met langdurige zorg en tot 01-05-2012 in een voordeurteam zat.
Hij deed mee aan de EPSILON Study (European Psychiatric Services: Inputs linked to Outcome domains and Needs) waaruit diverse publicaties zijn voortgekomen.
Op dit moment neemt hij deel aan de  GROUP Study ( Genetic Risks and Outcome of Untreated Psychosis). Vanaf 1986 houdt hij zich bezig met het ontstaan van psychiatrische stoornissen bij reizigers en de repatriëring van reizigers met een psychiatrische stoornis. Sinds 1990 is hij medisch adviseur van Health care Special Services te Limmen . Dit is een bedrijf dat zich bezighoudt met repatriëring van psychiatrische patiënten vanuit hun buitenlands vakantieadres. Over dit onderwerp heeft hij diverse publicaties geschreven en voordrachten gehouden. Van 1995 tot 2006 heeft hij een kleine eigen praktijk gehad in Hilversum. Van 1995 tot 2008 verzorgde hij medische rapportages in het kader van arbeidsongeschiktheid.