Geaccrediteerde nascholing
Menu

Meijboom, R.W.

Huidige functies:
apotheker/ onderzoeker bij Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen. 

Hoogste opleiding, promotie: Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen. 

 

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben:
geen. 

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: 
geen. 

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar:
geen.