Geaccrediteerde nascholing
Menu

McGregor-Schuerman, M.M.I.L.

M.M.I.L. McGregor-Schuerman is sinds 2004 als kinderarts werkzaam binnen de vakgroep kindergeneeskunde van het Orbis Medisch Centrum Sittard, waar ze o.a. verantwoordelijke is voor het kinderdiabetesteam, de Poli Ontwikkelings Problemen en de ADHD poli. Tevens verzorgt zij de liaison kindergeneeskunde-kinderpsychiatrie.

Van 1995 tot 2001 werkte ze in Schotland, Wishaw General Hospital, als consultant paediatrician met gelijkaardige verantwoordelijkheden. Van 1988 tot 1995 was ze werkzaam in Uganda, Afrika als paediatric consultant, met als aandachtspunten HIV, ontwikkelingsproblemen en epilepsie.

Zij heeft geen belangen bij of (financiële) banden met de farmaceutische industrie.