Geaccrediteerde nascholing
Menu

Mast, R.C. van der

Prof. dr. R.C. van der Mast
Roos van der Mast is als hoogleraar Ouderenpsychiatrie, psychiater en plv. opleider verbonden aan de afdeling Psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij promoveerde in 1994 op het onderwerp ‘Delirium after cardiac surgery’ aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.
Haar belangrijkste (wetenschappelijke) aandachtsgebied is: (laat-begin) psychiatrische stoornissen bij veroudering en neurodegeneratieve aandoeningen, zoals depressie, angst, apathie, delirium, en gedragsstoornissen bij cognitieve achteruitgang. Verder heeft zij gepubliceerd over ziekenhuispsychiatrie, opleiding, en psychoanalytische psychotherapie. Deelname aan huidige onderzoeksprojecten omvatten ondermeer: Proactive Management of Depression in the elderly (PROMODE), een door ZONmw gefinancierd doelmatigheidsonderzoek naar de kosteneffectiviteit van screening en behandeling van depressie in de huisartsenpraktijk; en de Netherlands Study of Depression in Old age (NESDO). Voor haar wetenschappelijk werk ontving zij in 1995 de Ramaer-medaille, een gedenkpenning voor de meest verdienstelijke prestatie op het gebied van de psychiatrische wetenschap, en wel in het bijzonder de klinische psychiatrie, namens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie; en in 2008 een eervolle vermelding voor “Wetenschap” vanwege de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Zij was voorzitter van de Richtlijncommissie Delirium (2004) en actief bij de totstandkoming van de kwaliteitsindicator ‘Delirium in het algemene ziekenhuis’, onder leiding van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ze is tevens lid en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie, en bestuurslid van de Stichting Bevordering Onderzoek in de Psychiatrie die de jaarlijkse ‘Corsendonkcursus’ verzorgt. Zij is hoofdredacteur van het geheel gereviseerde Handboek Ouderenpsychiatrie dat in april 2010 zal verschijnen.

Ze heeft geen belangen bij de industrie.