Geaccrediteerde nascholing
Menu

Mart Eussen,

Mart Eussen is werkzaam als opleider aandachtsgebied kinder-en jeugdpsychiatrie bij Yulius en daarnaast is hij plaatsvervangend opleider psychiatrie bij Yulius. Hij heeft een zeer uitgebreide ervaring opgedaan met diagnostiek en (psychofarmacologische) behandeling van kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problematiek, waaronder suicidaliteit, depressie en psychose, op gesloten en open (HIC-) afdelingen, IHT teams, FACT teams en deeltijd.

In 2015 is hij gepromoveerd op een follow-up studie naar kinderen met autismespectrumstoornissen, waarbij vooral naar de voorspellende waarde van neuropsychologische en psychopathologische variabelen gekeken werd. Hij heeft vele artikelen  gepubliceerd onder andere over autismespectrumstoornissen, vroege (eerste) psychose en het gebruik van antipsychotica bij kinderen. Van 2014 tot 2018 was hij lid van de Medisch Ethische toetsingscommissie TWOR te Rotterdam en daarnaast is hij lid geweest van diverse landelijke commissies van de NVvP. Momenteel is hij betrokken bij betrokken bij Event Related Potentials (ERP) onderzoek bij autisme dat vanuit Universiteit Tilburg gedaan wordt.