Geaccrediteerde nascholing
Menu

Man, T. de

Naam: mw. Tjarda de Man
Huidige functies: (ziekenhuis-)psychiater, GGZ Noord-Holland Noord
Hoogste opleiding, promotie: drs
Klinische en/of onderzoekinteressen: ziekenhuispsychiatrie
Alle lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: geen 
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: geen
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: geen