Geaccrediteerde nascholing
Menu

Man, W.H.

Man, Wai Hong
Huidige functies: AIOS Ziekenhuisfarmacie & Klinisch onderzoeker
Hoogste opleiding, promotie: MSc Farmacie
Klinische en/of onderzoekinteressen: Psychiatrie, klinische chemie, clozapine, schizofrenie, biomarkers
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Lid van de clozapine plus werkgroep, lid van de SIG psychiatrie (NVZA)
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: Nog niet van toepassing
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: Niet van toepassing
Evt. verdere mededelingen over de professionele activiteiten die u relevant acht voor de lezers van Psyfar: Per 2012 begonnen aan een promotietraject naar de veiligheid en biomarkers bij clozapinegebruik.