Geaccrediteerde nascholing
Menu

M.N.T. (Marjolein) Kremers

Hoogste opleiding, promotie: doctoraal Geneeskunde
Klinische en/of onderzoekinteressen: Interesse in acute zorg en farmacologie, intoxicaties in het bijzonder
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: medewerking verleend aan opstellen van  richtlijn intoxicaties van de NIV