Geaccrediteerde nascholing
Menu

M.K. (Marrit) de Boer

Psychiater en onderzoeker in het Universitair Centrum Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
Hoogste opleiding: Psychiater. Gepromoveerd in 2014 op het proefschrift “Antipsychotic treatment and sexual functioning: from mechanisms to clinical practice”.
Klinische en/of onderzoeksinteressen: Farmacologie, seksuele functiestoornissen, anhedonie, specialistische behandeling van depressie.
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: N.v.t.
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: Betrokken geweest bij twee onderzoeken waarvoor Bristol Meyers Squibb en Lilly een bijdrage hebben geleverd.