Geaccrediteerde nascholing
Menu

Luijendijk, H.J.

H.J. Luijendijk (roepnaam: Dika)
Huidige functies: Sociaal geriater op ambulante afdeling voor ouderenpsychiatrie BAVO Europoort, Capelle aan den IJssel
Affiliatie met ErasmusMC, Rotterdam
Hoogste opleiding, promotie: Promotie op epidemiologisch onderzoek naar vasculaire risicofactoren van depressie bij ouderen
Klinische en/of onderzoekinteressen:
- Delier bij thuiswonende ouderen
- Medicatie bij dementie en BPSD
- Methoden van (psychiatrisch) epidemiologisch onderzoek
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben:
- Commissie ter herziening van CBO richtlijn Delirium
- Redacteur van Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: Geen connectie met industrie
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: Promotie onderzoek gesponsord door ZonMw en BAVO Europoort
Relevante publicaties:
HJ Luijendijk and AJB Verkaaik (eds). Handboek Sociale Geriatrie. Utrecht: de Tijdstroom, 2006.
KG Brühl, HJ Luijendijk, MT Muller. Nurses’ and nursing assistants’ recognition of depression in elderly who depend on long-term care. JAM DA 2007; 8: 441–445.
HJ Luijendijk, JF van den Berg, et al. Incidence and recurrence of late-life depression. Archives of General Psychiatry 2008; 65(12): 1394-1401.
MA Ikram, HJ Luijendijk, et al. Vascular brain disease and depression in the elderly. Epidemiology 2010; 21(1): 78-81.
HJ Luijendijk, X Koolman. The incentive to publish negative studies: how beta-blockers and depression got stuck in the publication cycle. Journal of Clinical Epidemiology 2012 65:5 (488-492)

Volledige lijst van publicaties
International (refereed) journals
MJHJ Dekker, H Tiemeier, HJ Luijendijk, et al. The Effect of Common Genetic Variation in 11beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 on Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis activity and incident depression. JCEM 2012 97:2 (E233-E237)
HJ Luijendijk, X Koolman. The incentive to publish negative studies: how beta-blockers and depression got stuck in the publication cycle. Journal of Clinical Epidemiology 2012 65:5 (488-492)
T den Heijer, H Tiemeier, HJ Luijendijk et al. A study of the bi-directional association between hippocampal volume on MRI and depression in the elderly. Biological Psychiatry 2011; 70(2): 191-197.
HJ Luijendijk, BHCh Stricker, et al. Transient Ischemic Attack and Incident Depression Stroke 2011; 42(7): 1857-1861.
HJ Luijendijk, JF van den Berg, et al. Beta-blockers and the Risk of Incident Depression in the Elderly. Journal of Clinical Psychopharmacology 2011; 31(1): 45-50.
RS Newson, K Hek, HJ Luijendijk, et al. Atherosclerosis and incident depression in late life. Archives of General Psychiatry 2010; 67(11): 1144-1151.
HJ Luijendijk, H Tiemeier, et al. Heart failure and incident late-life depression. Journal of the American Geriatrics Society 2010; 58(8): 1441-1446.
MK Ikram, HJ Luijendijk, et al. Retinal vascular calibers and risk of late-life depression: the Rotterdam Study. American Journal of Geriatric Psychiatry 2010; 18(5): 452-5.
K Hek, CL Mulder, HJ Luijendijk, et al. The PCLO gene and depressive disorders: replication in a population-based study. Human Molecular Genetics 2010; 19(4): 731-4.
MA Ikram, HJ Luijendijk, et al. Vascular brain disease and depression in the elderly. Epidemiology 2010; 21(1): 78-81.
JF van den Berg, HJ Luijendijk, et al. Sleep in depression and anxiety disorders. A population-based study of elderly persons. Journal of Clinical Psychiatry 2009; 70(8): 1105-13.
M Bijl, HJ Luijendijk, et al. Association between the CYP2D6*4 polymorphism and depression or anxiety in the elderly. Pharmacogenomics 2009; 10(4): 541-7.
HJ Luijendijk, JF van den Berg, et al. Incidence and recurrence of late-life depression. Archives of General Psychiatry 2008; 65(12): 1394-1401.
HJ Luijendijk, H Tiemeier, et al. Determinants of chronic benzodiazepine use in the elderly: A longitudinal study. British Journal of Clinical Pharmacology 2008; 65(4): 593-599.
HJ Luijendijk, BHCh Stricker, et al. Cerebrovascular risk factors and incident depression in community-dwelling elderly. Acta Psychiatrica Scandinavia 2008; 118(2): 139-48.
KG Brühl, HJ Luijendijk, MT Muller. Nurses’ and nursing assistants’ recognition of depression in elderly who depend on long-term care. Journal of the American Medical Directors Association 2007; 8: 441–445.

National (refereed) journals
AJM Stroomer, HJ Luijendijk. Het mobiele delierteam voor tijdige detectie en behandeling van delier bij ouderen verwezen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg. TvO 2011; 4: 127-133.
X Koolman, HJ Luijendijk, LHHM Boonen. Op weg naar meer betrouwbare prestatieberekening in verpleeg- en verzorgingshuizen. TvO 2011; 2: 47-54.
HJ Luijendijk. Reactie van de auteur. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2010; 41(6): 267-8. N.a.v.: E. van Exel. Bespreking proefschrift HJ Luijendijk. Vascular heart and brain disease and incident late-life depression. TGG 2010; 41(6): 267.

Books, or contributions to books
HJ Luijendijk and AJB Verkaaik (eds). Handboek Sociale Geriatrie. Utrecht: de Tijdstroom, 2006.
K Brouwer and HJ Luijendijk. Dementie. In: HJ Luijendijk and AJB Verkaaik (eds). Handboek Sociale Geriatrie. Utrecht: de Tijdstroom, 2006.

Other
HJ Luijendijk and A Stroomer-van Wijk. Early in-home recognition of delirium. Abstract. EDA Conference 2010, Amsterdam
HJ Luijendijk. Determinants of chronic benzodiazepine use in the elderly. Abstract. Geriatriedagen 2004, Ede.
M Stoele, HJ Luijendijk, et al. Langdurig gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen door ouderen. Een kwantitatieve longitudinale analyse en een kwalitatieve survey onder gebruikers en voorschrijvende artsen in Rotterdam. Rapport. Rotterdam: IVO, 2004.
HJ Luijendijk, W Brouwer, J Zegerius. Diagnostiek van cognitieve stoornissen. Interne richtlijn. Rotterdam: BAVO Europoort, 2003.