Geaccrediteerde nascholing
Menu

Looman, mw N.M.G.

Personalia en correspondentie
Naam: Looman
Voornamen: Nicole Maria Geziena

Opleidingen en Kwalificaties
Functie: Ziekenhuisapotheker in opleiding
Werkadres: RVE Klinische Farmacie, Martini Ziekenhuis, Postbus 30.033, 9700 R.M. Groningen
Telefoon: 050-5245771
E-mail: N.Looman@mzh.nl

Opleidingen en Kwalificaties
2001-2008: Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
Master diploma behaald in 2008 (cum laude)
1995-2001: VWO, Almere College te Kampen
Diploma behaald in 2001 (cum laude)
 
Werkervaring
Apr 2008 - heden: Ziekenhuisapotheker in opleiding, Martini Ziekenhuis, Groningen
Verdieping: psychiatrie
Registratie-onderzoek: onderzoek naar associaties tussen genetica van metabole enzymen en het optreden van metabole bijwerkingen bij antipsychotica-gebruikers binnen PHAMOUS (PHArmacotherapy Monitoring and OUtcome Survey).
Aug 2006 - Feb 2007: Management dataverzameling GROUP-studie, Vakgroep Farmacotherapie & Farmaceutische Patiëntenzorg (RuG), UMCG, UMC Utrecht, AMC de Meren, Wetenschapskring Zuid-Limburg
Management van de dataverzameling binnen de GROUP-studie (Genetic Risk and OUtcome of Psychosis, multi centre), alsmede participatie in dataverwerking en -interpretatie.
Jan - Aug 2006: Masteronderzoek Farmacogenetica van Antipsychotica, Vakgroep Farmacotherapie & Farmaceutische Patiëntenzorg (RuG), o.l.v. Drs. A.F.Y. Al Hadithy, Dr. B. Wilffert, Dr. R. Bruggeman en Prof. J.B.R.J. Brouwers.
Onderzoek naar de farmacogenetische achtergronden van extrapyramidale bijwerkingen t.g.v. antipsychoticum-gebruik. Belangrijkste verrichtingen: opstellen hypotheses, beschikbaar stellen en valideren van 5’-nuclease fluorescentie assays, interpretatie genotyperingsresultaten, meeschrijven aan wetenschappelijk artikel.

Nevenactiviteiten
Jan 2009 - heden: Werkgroeplid Proeftuin Farmacie Groningen, Werkgroepen: Angst, Depressie

Presentaties en Publicaties
Wetenschappelijke publicaties:
Al Hadithy AF, Wilffert B, Stewart RE, Looman NM, Bruggeman R, Brouwers JR, Matroos GE, Van Os J, Hoek HW, Van Harten PN. Pharmacogenetics of parkinsonism, rigidity, rest tremor, and bradykinesia in African-Caribbean inpatients: differences in association with dopamine and serotonin receptors. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2008 Sep 5;147B(6):890-7.

Presentaties:
Lezing ‘Benchmarking en onderzoek binnen ROM/PHAMOUS’.
Congres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 2011, RAI Amsterdam, 01-04-11.
Referaat ‘Inleiding op farmacogenetisch onderzoek’.
Refereerbijeenkomst GGNet, De Boog te Warnsveld, 14-02-06.