Geaccrediteerde nascholing
Menu

Liempt, S. van

Huidige functies:
- ouderenpsychiater Dijk en Duin, Parnassia; 
- plaatsvervangend opleider, Parnassia Noord-Holland.

Hoogste opleiding, promotie: gepromoveerd in 2012.

Klinische en/of onderzoekinteressen:
- slaapstoornissen;
- katatonie;
- psychotische depressies. 

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben:
geen. 

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: 
geen. 

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar:
geen.