Geaccrediteerde nascholing
Menu

Lansen, M.A.

Hoogste opleiding, promotie: HBO Verpleegkunde. 

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben:
- Werkgroep EBRO-module Vroege Psychose;
- Werkgroep Zorgstandaard Psychose. 

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar:
- Netwerk kwaliteitsontwikkeling ggz (nko). 

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar:
- Maatschappelijk en persoonlijk herstel bij mannen en vrouwen met een ernstige psychische aandoening: de visies van cliënten, naasten en behandelaren, ZonMw. 

Overige professionele activiteiten:
Bestuurslid Anoiksis (2002 – 2017).