Geaccrediteerde nascholing
Menu

Laan, M.D. van der

Hoogste opleiding, promotie: RUG Geneeskunde,
UMCU opleiding tot gynaecoloog. 

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben:
geen. 

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar:
geen. 

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar:
geen.