Geaccrediteerde nascholing
Menu

Kuijper, G. de

Gerda de Kuijper
Huidige functies: Arts Verstandelijk Gehandicapten, arts-onderzoeker/research
Hoogste opleiding, promotie: Promotie (4 september 2013): Medische wetenschappen
Klinische en/of onderzoekinteressen:
Psychiatrie en gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking, psychofarmaca, genetica, neurologie, etiologie van de verstandelijke beperking
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: NVAVG/AVG opleiding, Erasmus MC Rotterdam: gastdocent blok Gedragsproblemen en Psychofarmaca.
Voorzitter NVAVG werkgroep Psychofarmaca: NVAVG Richtlijn “Het voorschrijven van Psychofarmaca aan mensen met een verstandelijke beperking
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: geen betaalde opdrachten
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: Geen gesponsorde onderzoeken de afgelopen 3 jaar
Evt. verdere mededelingen over de professionele activiteiten die u relevant acht voor de lezers van Psyfar: Medewerking aan NVAVG studiedag (november 2013) met als thema medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking.
Medewerking aan regionale nascholingsbijeenkomst Psychiatrie UMCG ( november 2013) met als thema Antipsychoticagebruik door mensen met een verstandelijke beperking