Geaccrediteerde nascholing
Menu

Kruithof, H.C.

Henk Kruithof

Huidige functies:
Klinisch geriater, beoogd opleider Parnassia Groep

Hoogste opleiding, promotie:
Klinisch geriater

Klinische en/of onderzoekinteressen:
Probleemgedrag bij dementie

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben:
Van 1999-2012 Geneesmiddelencommissie GGZ Oost Brabant

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar:
Geen

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar:
Geen