Geaccrediteerde nascholing
Menu

Kruijff, I. de

Hoogste opleiding, promotie: Specialisatie kindergeneeskunde.

Klinische en/of onderzoekinteressen:
- Psychiatrie en zwangerschap, deelname aan POP poli, vaste consulent zuigelingen opgenomen op de MBU (moeder baby unit);
- Promotie onderzoek “early live stress” op dit moment gaande.

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben:
- Bestuurslid LKPZ (landelijk kenniscentrum psychiatrie en zwangerschap); - Stichting Mind2care (screen en advies tool zwangeren).

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: 
- geen. 

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar:
- geen.