Geaccrediteerde nascholing
Menu

Kramers, C.

C. Kramers. Internist klinisch farmacoloog afdeling Farmacologie-Toxicologie en interne geneeskunde Radboudumc en afdeling apotheek klinische farmacie CWZ
Hoogste opleiding, promotie: Internist-klinisch farmacoloog, gepromoveerd 12-12-1995 (anti-nulceosome antibodies in lupus neprhitis)
Klinische en/of onderzoekinteressen: Medicatieveiligheid in en buiten het ziekenhuis.Beleid bij intoxicaties.Afbouwen van medicatie
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Voorzitter sectie klinische farmacologie Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Klinische farmacologie en Biofarmacie (NVKF&B). Voorzitter werkgroep richtlijn intoxicaties. Lid Wetenschappelijke Adviesraad Zorg instituut Nederland.

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: Geen
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: Geen