Geaccrediteerde nascholing
Menu

Koning, J.

J. Koning
Huidige functies: Psychiater en senior onderzoeker, Altrecht Academisch Angstcentrum
Hoogste opleiding, promotie: Gepromoveerd op bewegingsstoornissen bij schizofrenie
Klinische en/of onderzoekinteressen:
Bewegingsstoornissen in de psychiatrie
Kosten Effectiviteit Analyses
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: NVvP
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: Geen
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: Geen