Geaccrediteerde nascholing
Menu

Knuijver, T.G.

Huidige functies: verslavingsarts KNMG, klinisch farmacoloog i.o.

Hoogste opleiding, promotie: Master in Addiction Medicine

Klinische en/of onderzoekinteressen: Opiaatafhankelijkheid, Opiaat gebruik in de pijnbehandeling, Ibogaïne behandeling

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Asp. NVKFB

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: Geen

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: Geen

Evt. verdere mededelingen over de professionele activiteiten: Universitair docent psychofarmaca