Geaccrediteerde nascholing
Menu

Kleijer, B.C.

Bart Kleijer
Huidige functies: 
Specialist ouderengeneeskunde, stichting Aveant Utrecht    
arts-onderzoeker geriatrie, UMC Utrecht 

Opleiding:  
1991 geneeskunde universiteit Utrecht
    
2001 vervolgopleiding tot verpleeghuisarts, universiteit Nijmegen
    
Sinds 2005 promotie-onderzoek naar de effectiviteit en bijwerkingen van antipsychotica voor gedragsproblemen bij dementie, in samenwerking met de klinische pharmaco-epidemiologie, Utrecht en de vakgroep verpleeghuisgeneeskunde, VU Amsterdam. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Aveant Utrecht, en is gesubsidieerd door de stichting wetenschapsbevordering verpleeghuizen. Er zijn geen belangen of subsidies vanuit de farmaceutische industrie.

Overige activiteiten op psychopharmaca gebied:
-Lid van de werkgroep klinische gerontofarmacologie (WKGF).
-Deelname aan de herziening van de medicatieparagraaf van de richtlijn probleemgedrag van Verenso (NVVA).

Aan de bijdrage aan het artikel in Psyfar zijn geen financiële belangen of betaalde activiteiten verbonden.