Geaccrediteerde nascholing
Menu

Kempen, P.J.H. van

Naam: Paul J. H. van Kempen
Huidige functies: Gynaecoloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
Hoogste opleiding, promotie: Universitair ( Nijmegen)
Klinische en/of onderzoekinteressen: Geassisteerde voortplantingstechnieken
Alle lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben 
N.V.T.
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar 
N.V.T.
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar 
N.V.T.