Geaccrediteerde nascholing
Menu

Keijsers, C.J.P.W.

CJPW (Karen) Keijsers
klinisch geriater, klinisch farmacoloog Jeroen Bosch Ziekenhuis
Klinische en/of onderzoekinteressen: Onderwijs, klinische farmacologie, geriatrie, interdisciplinaire medicatiebeoordelingen.
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie: werkgroep Klinische Gerontofarmacologie, werkgroep Kennistoets
Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie: Commissie Onderwijszaken, werkgroep onderzoek naar farmacotherapie onderwijs.
KNMG: werkgroep “ouderenzorg in de medische vervolgopleidingen”
Jeroen Bosch Ziekenhuis: werkgroep medicatieveiligheid
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: Congresbureau Huijgens: onderwijs over farmacologie bij oudere patiënt aan artsen en apothekers
PAO farmacie: postacademisch onderwijs aan apothekers over farmacologie bij oudere patiënt
KNMP: onderwijs aan openbaar apothekers in opleiding over farmacologie bij oudere patiënt
MeDOC: onderwijs aan basisartsen werkzaam in een verpleeghuis over veilig voorschrijven en polyfarmacie
ChristelCare: Onderwijs aan verpleegkundige en praktijkondersteuners over polyfarmacie en longmedicatie
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: geen