Geaccrediteerde nascholing
Menu

Kats, S.

Hoogste opleiding, promotie: 1991 studie geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam; 2000: vervolgopleiding tot psychiater aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam

Klinische en/of onderzoeksinteressen: Zwangerschapspsychiatrie, (vroege) hechtingspathologie en bevallingstrauma’s

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Lid van het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (www.lkpz.nl)

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar:  n.v.t.

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar:  n.v.t.