Geaccrediteerde nascholing
Menu

Hulsebos-Huigen, N.,

Huidige functies: tweede apotheker in opleiding tot openbaar apotheker specialist, Wilhelmina Ziekenhuis Assen. 

Hoogste opleiding: Master Farmacie

Klinische en/of onderzoeksinteressen: Farmaceutische patiëntenzorg; zorgen voor optimaal gebruik van geneesmiddelen van de individuele patiënt waarbij de patiënt centraal staat.