Geaccrediteerde nascholing
Menu

Hospes, W.

W. Hospes. Hoofd/ gevestigd ziekenhuisapotheker ziekenhuisapotheek Ommelander Ziekenhuisgroep (OZG)
Hoogste opleiding, promotie: 1986 -1989: Opleiding tot ziekenhuisapotheker Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). 1976 -1983: Farmacie (RUG)
Klinische en/of onderzoekinteressen: doelmatigheidsonderzoek,pharmacometrics “personalized medicine”, intensive care, infectieziekten, antistolling, oncologische zorg
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: NVZA, NVBKF
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: Niet van toepassing
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: Niet van toepassing