Geaccrediteerde nascholing
Menu

Hemert, A.M. van

Prof. dr. A.M. (Bert) van Hemert

Huidige functies:
Afdelingshoofd en hoogleraar Psychiatrie bij het Leids Universitair Medisch Centrum.

Hoogste opleiding, promotie:
Psychiater en epidemioloog
Promotie 1989: Epidemiology of osteoporosis and prediction of fractures

Klinische en/of onderzoekinteressen:
Epidemiologie, OGGZ, crisispsychiatrie, suïcidaliteit, ontregeling van emoties bij stemmings-, angst en somatoforme stoornissen (SAS) en kennistheoretische aspecten van de psychiatrie.

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben:
Geen

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar:
Geen

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar:
Geen