Geaccrediteerde nascholing
Menu

Heerdink, Dr. E.R.

universitair hoofddocent, lector Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie Universiteit Utrecht, afdeling Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, UMC Utrecht, Utrecht; Hogeschool Utrecht, onderzoeksgroep Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie, Utrecht