Geaccrediteerde nascholing
Menu

Haelst, I.M.M van

Ziekenhuisapotheker MCA, opleider ziekenhuisfarmacie
Hoogste opleiding, promotie: Ziekenhuisapotheker 1994; promotie 2013
Klinische en/of onderzoekinteressen: Perioperatieve medicatie; proefschrift 2013 Universiteit van Utrecht: De invloed van perioperatieve medicatie op hemodynamische parameters en bloedverlies’
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: nvt
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: nvt