Geaccrediteerde nascholing
Menu

Haan, L. de

Klinische en/of onderzoekinteressen: Psychotische stoornissen

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: MDR Vroege psychose

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: Jansen-Cilag; E. Lilly

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: NVT