Geaccrediteerde nascholing
Menu

Groothedde-Kuyvenhoven, M.M.

Mascha Groothedde-Kuyvenhoven, apotheker Psychiatrie in het Deventer Ziekenhuis
Hoogste opleiding, promotie: Farmacie aan de Universiteit Utrecht (1996-2002)
Klinische en/of onderzoekinteressen: Psychiatrie, Polyfarmacie, medicatiebeoordelingen bij psychiatrische patiënten
Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Bestuurlid SIG (Special Interest Group) Psychiatrie van de NVZA;Lid Expertgroep geneesmiddelenbeleid GGZ Nederland;Voorzitter Netwerk van Geneesmiddelencommissies in de GGZ.
Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar:    NVT
Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: NVT

Belangenconflicten: geen.

Artikelen van deze auteur