Geaccrediteerde nascholing
Menu

Graeff, A. de

Hoogste opleiding, promotie: studie geneeskunde, proefschrift 'Quality of life in head and neck cancer' (november 1999)

Klinische en/of onderzoeksinteressen: palliatieve zorg

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: vice-voorzitter werkgroep Richtlijn depressie in de palliatieve fase (2022)