Geaccrediteerde nascholing
Menu

Goudriaan, A.E.

  • Promotie: Self-regulation in pathological gambling and related disorders: A neurocognitive and psychophysiological investigation (UvA; 2005; cum laude)
  • Klinische en/of onderzoekinteressen:  Prof. dr. Anneke Goudriaan doet onderzoek naar neurobiologische werkingsmechanismen en interventies voor verslaving die hier op in werken met o.a. medicatie en neuromodulatie (N-acetylcysteïne, modafinil, baclofen, neuromodulatie: rTMS – herhaalde transcraniële magnetische stimulatie). Anneke Goudriaan onderzocht in hoeverre pathologisch gokken overeenkomt met middelenproblematiek. Mede op basis van haar onderzoek werd pathologisch gokken als eerste gedragsmatige verslaving ondergebracht bij verslavingsgerelateerde problematiek in de DSM-5.
  • Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Lid van de Gezondheidsraad commissie Alcohol en Hersenen; Lid van de European College of Neuropsychopharmacology; Lid van de International Society for Research on Impulsivity
  • Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar : bubsidies: ZonMw, NWO, ERAB. Geen sponsoring door farmaceutische industrie
  • Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: Geen deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca in de afgelopen drie jaar.
  • Evt. verdere mededelingen over de professionele activiteiten die u relevant acht voor de lezers van Psyfar: Editorial Board member: Journal of Behavioral Addictions