Geaccrediteerde nascholing
Menu

Gorp, A.J.M.P. van

Huidige functies: Wetenschappelijk beoordelaar Bijwerkingencentrum Lareb

Hoogste opleiding, promotie:    Msc pharmacy Universiteit Utrecht

Klinische en/of onderzoekinteressen: Lareb Intensive Monitoring, Nieuwe anticoagulantia

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: geen

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: geen

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: geen