Geaccrediteerde nascholing
Menu

G. (Gwen) Dieleman

Gwen Dieleman is kinder- en jeugdpsychiater en Integraal Medisch Unithoofd van de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie/-psychologie. Naast haar managementtaken, is zij klinisch werkzaam op de polikliniek voor eetstoornissen met vermagering en is zij lid van de werkgroep die farmacologische richtlijnen voor kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen ontwikkelt. Binnen het Expertisecentrum ENCORE, www.erasmusmc.nl/encore/, speelt zij een coördinerende rol in het opzetten van expertisecentra voor specifieke erfelijke neurocognitieve ontwikkelingsstoornissen, zoals de Fragiele X poli en de Familiepoli Autisme, met daaraan verbonden wetenschappelijk onderzoek. In haar functie is zij tevens verantwoordelijk voor het patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek dat op onze universitaire polikliniek een belangrijke plaats inneemt. Haar promotie-onderzoek richt zich op biologische en genetische predictoren van behandeluitkomst bij kinderen met een angststoornis. Dit onderzoek continueert zich in een vervolgonderzoek ‘Attentio’, dat de effectiviteit van een aandachtstraining voor angststoornissen bij kinderen en jeugdigen onderzoekt. Een andere onderzoeksinteresse is de interactie tussen prenatale stress  en foetale genetische kwetsbaarheid als voorspeller van emotionele en gedragsproblemen gedurende de ontwikkeling. Sinds 2008 is zij hoofdonderzoeker van het onderzoek "BinnensteBuiten", een groot klinisch cohort waarin genetische en klinische data worden verzameld. Dit onderzoek richt zich, in samenwerking met het Centre for Neurogenomics and Cognitive Research van de Vrije Universiteit te Amsterdam, op functionele gennetwerken van psychiatrische aandoeningen. Tevens is zij een van de hoofdonderzoekers van ‘Milestone’.  ‘Milestone’ is een Europees onderzoeksproject dat zich ten doel stelt de transitie van jongvolwassenen van jeugd GGZ naar vormen van psychische hulpverlening voor volwassenen in kaart te brengen en te onderzoeken wat het effect is op hun psychische gezondheid. Zij is (mede)redacteur van het boekje Psychofarmaca in de KJP, uitgeverij van Gorcum.