Geaccrediteerde nascholing
Menu

Etten, D.M. van

Huidige functie: Verpleegkundig Specialist GGZ

Hoogste opleiding, promotie: MANP

Klinische en/of onderzoekinteressen: Ouderen en verslaving, alcohol in het bijzonder

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Lid stuurgroep Resultaten Scoren, Lid landelijke werkgroep ouderen en verslaving

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: Geen

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: Geen