Geaccrediteerde nascholing
Menu

Elzen, van den R.

Huidige functie: Kinder- en jeugdpsychiater

Hoogste opleiding: Specialisatie Psychiatrie, interne aantekening register Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Klinische en/of onderzoekinteressen: Orthopsychiatrie

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Orde Medisch specialisten

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: geen

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: geen

Evt. verdere mededelingen over de professionele activiteiten die u relevant acht voor de lezers van Psyfar: Boek en psychoeducatie module in voorbereiding over en vanuit het model van de ‘ortholeercirkels’