Geaccrediteerde nascholing
Menu

E. (Edwin) van Dellen,

Edwin van Dellen is psychiater op de zorglijn Affectieve en Psychotische stoornissen, en onderzoeker op de afdelingen Psychiatrie en Intensive Care Geneeskunde. Hij leidt het zorgprogramma voor ‘gerichte behandeling’  voor psychose en stemmingsstoornissen. Zijn onderzoek richt zich op neurofysiologische verstoringen bij (neuro)psychiatrische aandoeningen en op het ontwikkelen voorspellers van behandelrespons.