Geaccrediteerde nascholing
Menu

Drs. E. (Elsbeth) Helfrich

Elsbeth Helfrich is ziekenhuisapotheker en is opgeleid in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Sinds 2003 werkt zij als ziekenhuisapotheker in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen met als voornaamste aandachtsgebieden Farmaceutische Patiëntenzorg en Medicatieveiligheid. Daarnaast is zij sinds geruime tijd verbonden als apotheker aan Accare. Vanuit die functie is zij ook lid van zowel de geneesmiddelencommissie van Accare als de landelijke geneesmiddelencommissie van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In de periode 2011-2015 is zij bestuurslid geweest van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). Thans is zij lid van de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Als lid van de commissie Medisch Specialist 2025 heeft zij een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het visiedocument Medisch Specialist 2025.